artykuł nr 1

Sprawozdanie o nadwyżce/ deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2019 r.

Załączniki:
Sprawozdanie Rb-NDSMB