artykuł nr 1

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego od początku roku do dnia 30 czerwca 2019 r.

Załączniki:
Sprawozdanie Rb-27sMB