artykuł nr 1

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego od początku roku do dnia 30 września 2018 r.

Załączniki:
Rb-28S - korekta28 MB
Rb-28S29 MB