artykuł nr 1

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego od początku roku do dnia 30 czerwca 2018 r.

Załączniki:
Rb - 28S28 MB