artykuł nr 1

Zarządzenie nr 500 z dn. 31 grudnia 2018 r.