artykuł nr 1

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego od początku roku do dnia 31 grudnia 2016 r.

Załączniki:
Rb-28s - korekta25 MB
Rb-28s24 MB