artykuł nr 1

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego od początku roku do dnia 31 grudnia 2016 r.

Załączniki:
Rb-27s - korektaMB
Rb-27sMB