artykuł nr 1

Sprawozdanie o nadwyżce/ deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2016 r.

Załączniki:
Sprawozdanie Rb-NDS846 KB