artykuł nr 1

Zarządzenie nr 534 z dn. 29 grudnia 2016 r.