artykuł nr 1

Zarządzenie nr 506 z dn. 18 grudnia 2015 r.