artykuł nr 1

Zarządzenie nr 505 z dn. 17 grudnia 2015 r.