artykuł nr 1

Zarządzenie nr 502 z dn. 16 grudnia 2015 r.