artykuł nr 1

Zarządzenie nr 500 z dn. 11 grudnia 2015 r.