artykuł nr 1

Budżet Miasta

Załączniki:
Plan wydatków jednostek pomocniczych262 KB
Plan dotacji dla podmiotów nie zaliczanych do SFP - zadania powiatu198 KB
Plan dotacji dla podmiotów nie zaliczanych do SFP - zadania gminy397 KB
Plan dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów - zadania powiatu 243 KB
Plan dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów - zadania gminy212 KB
Plan dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli oraz placówek - zadania powiatu530 KB
Plan dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli oraz placówek - zadania gminy393 KB
Plan dotacji dla samorządowych instytucji kultury155 KB
Plan nakładów na inwestycje na 2014 r.MB
Plan wydatków związanych z organizacją i obsługą systemu gospodarowania - zadania gminy 477 KB
Plan dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami - zadania gminy145 KB
Plan wydatków związanych z geodezją i kartografią - zadania powiatu139 KB
Plan wydatków związanych z geodezją i kartografią - zadania gminy124 KB
Plan dochodów związanych z geodezją i kartografią - zadania powiatu131 KB
Plan dochodów związanych z geodezją i kartografią - zadania gminy 120 KB
Plan wydatków związanych z ochroną środowiska - zadania powiatu142 KB
Plan wydatków związanych z ochroną środowiska - zadania gminy190 KB
Plan dochodów związanych z ochroną środowiska - zadania powiatu139 KB
Plan dochodów związanych z ochroną środowiska - zadania gminy154 KB
Dochody budżetu Państwa planowane do uzyskania w 2014 r. związane z realizacją z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami194 KB
Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone - zadania powiatu674 KB
Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone - zadania gminy499 KB
Plan dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone - powiat273 KB
Plan dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone - gmina351 KB
Plan przychodów i rozchodów budżetu na 2014 r.132 KB
Plan wydatków budżetu miasta - zadania powiatuMB
Plan wydatków budżetu miasta - zadania gminyMB
Plan dochodów budżetu miasta - zadania powiatuMB
Plan dochodów budżetu miasta - zadania gminyMB
Uchwała Nr XXXIX/716/2013 w/s uchwalenie budżetu Miasta na 2014 rok718 KB