artykuł nr 1

Zarządzenie nr 514 z dn. 31 grudnia 2013 r.