artykuł nr 1

Zarządzenie nr 598 z dn. 31 grudnia 2012 r.