artykuł nr 1

Zarządzenie nr 596 z dn. 31 grudnia 2012 r.