artykuł nr 1

Zarządzenie nr 246 z dn. 1 czerwca 2012 r.