artykuł nr 1

Zarządzenie nr 514 z dn. 12 grudnia 2011 r.