artykuł nr 1

Zarządzenie nr 484 z dn. 31 grudnia 2010 r.