artykuł nr 1

Zarządzenie nr 482 z dn. 31 grudnia 2010 r.