artykuł nr 1

Zarządzenie nr 530 z dn. 31 grudnia 2009 r.