artykuł nr 1

Zarządzenie Nr 426 z dn. 2 grudnia 2208 r.