artykuł nr 1

Adam Karzewnik

Załączniki:
Oświadczenie majątkowe MB