artykuł nr 1

IX Sesja Rady Miasta - 30 maja 2007

Załączniki:
Uchwała Nr IX/149/07 zmieniająca Uchwałę Nr VIII/123/07 Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 25 kwietnia 2007 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.28 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr IX/148/07 zmieniająca Uchwałę Nr IV/31/06 Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 29 grudnia 2006 roku w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim.26 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr IX/147/07 ws. nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Piotrkowa Trybunalskiego Panu płk Kazimierzowi Załęskiemu ps. ?Bończa?30 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr IX/146/07 ws. nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Piotrkowa Trybunalskiego Panu płk Aleksandrowi Arkuszyńskiemu ps. ?Maj?30 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr IX/145/07 ws. nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Piotrkowa Trybunalskiego Panu płk Stanisławowi Burzy-Karlińskiemu ps. ?Burza?25 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr IX/144/07 ws. wyrażenia zgody na złożenie wniosku o wygaśnięcie trwałego zarządu28 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr IX/143/07 ws. wydania opinii odnośnie lokalizacji salonu gier na automatach przy ul. Sieradzkiej 10 w Piotrkowie Trybunalskim.26 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr IX/142/07 ws. wydania opinii odnośnie lokalizacji salonu gier na automatach przy ul. Słowackiego 31 w Piotrkowie Trybunalskim26 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr IX/141/07 ws. wydania opinii odnośnie lokalizacji salonu gier na automatach przy ul. Narutowicza 18 a w Piotrkowie Trybunalskim.26 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr IX/140/07 ws. wydania opinii odnośnie lokalizacji salonu gier na automatach przy ul. Słowackiego 23 w Piotrkowie Trybunalskim26 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 1 - Mapa326 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr IX/139/07 ws. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Wierzejskiej, Broniewskiego w Piotrkowie Trybunalskim30 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 1 - Mapa304 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr IX/138/07 ws. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Wierzejskiej i Obwodnicy Miejskiej oraz Jeziora Bugaj w Piotrkowie Trybunalskim30 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 1 - Mapa335 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr IX/137/07 ws. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Wierzejskiej i Obwodnicy Miejskiej w Piotrkowie Trybunalskim31 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr IX/136/07 ws. zmieniająca Uchwałę Nr LVII/983/06 z dnia 25 października 2006 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Piotrkowskiego 27 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 1 - określenie zadań i podział środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych na 2007 rok52 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr IX/135/07 ws. zmiany Uchwały Nr VII/93/07 Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 28 marca 2007 roku w sprawie określenia zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych na 2007 rok 27 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr IX/134/07 ws. zasad gospodarowania pomieszczeniami tymczasowymi37 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr IX/133/07 ws. nabycia do zasobu Gminy Piotrków Trybunalski niezabudowanej nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Prostej 94, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 362/1 o powierzchni 0,0040 ha27 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr IX/132/07 ws. nabycia do gminnego zasobu nieruchomości niezabudowanej nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ulicy Andrzeja Frycza Modrzewskiego, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 410/22 o powierzchni 0,0041 ha.30 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr IX/131/07 ws. sprzedaży, w drodze ustnego przetargu nieograniczonego, niezabudowanych nieruchomości położonych w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Bawełnianej 27 a, ul. Bawełnianej 27 b i ul. Bawełnianej 27 c.29 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr IX/130/07 ws. sprzedaży, w trybie bezprzetargowym, niezabudowanych nieruchomości, położonych w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Świeżej29 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr IX/129/07 ws. sprzedaży, w drodze ustnego przetargu nieograniczonego, niezabudowanej nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Dmowskiego 20.28 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr IX/128/07 ws. sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste w drodze przetargu ograniczonego nieruchomości położonych w Piotrkowie Trybunalskim przy alei Gen. Władysława Sikorskiego oznaczonych numerami działek: 2/624, 2/625, 2/626, 2/627, 2/628, 2/629, 2/630, 2/631, 2/632, 2/633 o łącznej pow. 0,1592 ha.33 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr IX/127/07 ws. sprzedaży w drodze przetargu ograniczonego nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy alei Gen. Władysława Sikorskiego oznaczonej numerem działki 2/635 o powierzchni 0,177 ha.33 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr IX/126/07 ws. wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości będącej w użytkowaniu wieczystym Gminy Piotrków Trybunalski położonej w Piotrkowie Tryb. w obr. 32, oznaczonej numerem działki 133/2 o pow. 0,1264 ha, na nieruchomość położoną w Piotrkowie Tryb. w obr. 32 oznaczoną w ewidencji gruntów numerem działki 380/1 o pow. 0,0012 ha.28 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załączniki Nr 8, 9, 10 - zmiany w planie dotacji dla samorządowych instytucji kultury, podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i zadania realizowane na podstawie porozumień i umów74 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 7 - zmiany w planie nakładów na inwestycje54 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 6 - prognoza spłaty długów w latach 2008 - 201522 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 5/1 - prognoza długu miasta Piotrkowa Trybunalskiego na 2007 rok23 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 5 - prognoza długu miasta Piotrkowa Trybunalskiego na 2007 rok21 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 4 - zmiany w planie wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami miastu43 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 3 - zmiana w planie dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami miastu23 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 2 - Zmiany w planie wydatków89 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 1 - Zmiany w planie dochodów28 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr IX/125/07 ws. zmiany budżetu Miasta na rok 200774 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer