artykuł nr 1

IV Sesja Rady Miasta - 29 grudnia 2006 r.

Załączniki:
Uchwała Nr IV/43/06 w/s sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości będącej w użytkowaniu wieczystym Gminy Piotrków Trybunalski położonej w Piotrkowie Tryb. w obr. 32, oznaczonej numerem działki 133/5 o pow. 0,0198 ha oraz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Piotrków Trybunalski położonej w Piotrkowie Tryb. w obr. 32, oznaczonej numerem działki 275/15 o pow. 0,0027 ha.28 KB
Uchwała Nr IV/42/06 w/s wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości będącej w użytkowaniu wieczystym Gminy Piotrków Trybunalski położonej w Piotrkowie Tryb. w obr. 32, oznaczonej numerami działek: 133/4 o pow. 0,4813 ha i nr 133/6 o pow. 0,0197 ha, na nieruchomość będącą w użytkowaniu wieczystym Piotrkowskich Zakładów Przemysłu Sklejek Sp. z o.o. w Piotrkowie Tryb. położoną w Piotrkowie Tryb. w obr. 32, oznaczoną numerem działki 266/2 o pow. 0,3117 ha. 30 KB
Uchwała Nr IV/41/06 w/s wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości będącej w użytkowaniu wieczystym Gminy Piotrków Trybunalski położonej w Piotrkowie Tryb. w obr. 32, oznaczonej numerem działki 133/8 o pow. 0,0326 ha, na nieruchomość położoną w Piotrkowie Tryb. w obr. 32 oznaczoną w ewidencji gruntów numerami działek: 280/3 o pow. 0,0017 ha i nr 280/4 o pow. 0,0004 ha.28 KB
Uchwała Nr IV/40/06 w/s sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości będącej w użytkowaniu wieczystym Gminy Piotrków Trybunalski położonej w Piotrkowie Tryb. w obr. 32, oznaczonej numerem działki 133/10 o pow. 0,0422 ha 28 KB
Uchwała Nr IV/39/06 w/s wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości będącej w użytkowaniu wieczystym Gminy Piotrków Trybunalski położonej w Piotrkowie Tryb. w obr. 32, oznaczonej numerem działki 133/9 o pow. 0,0324 ha, na nieruchomość położoną w Piotrkowie Tryb. w obr. 32 oznaczoną w ewidencji gruntów numerem działki 272/1 o pow. 0,0048 ha.28 KB
Uchwała Nr IV/38/06 o zmianie uchwały Nr XIII/190/03 Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 26 listopada 2003 r. w sprawie cen urzędowych za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego w granicach administracyjnych Piotrkowa Trybunalskiego i cen za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego w Piotrkowie Trybunalskim, realizowanych przez Miejski Zakład Komunikacyjny Sp. z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim.29 KB
Uchwała Nr IV/37/06 w/s zmiany uchwały Nr III/19/06 z dnia 13 grudnia 2006r. w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 27 KB
Uzasadnie do uchwały nr IV/36/0628 KB
Uchwała Nr IV/36/06 w/s skargi Pana Eugeniusza Czajkowskiego 27 KB
Uzasadnienie do uchwały nr IV/35/06 27 KB
Uchwała Nr IV/35/06 w/s skargi PPHU Józef Spółka Jawna Kamil Walczak, Grzegorz Walczak27 KB
Uzasadnienie do uchwały nr IV/34/06 29 KB
Uchwała Nr IV/34/06 w/s skargi Państwa Renaty i Pawła Staśkiewiczów 27 KB
Uzasadnienie do uchwały nr IV/33/0629 KB
Uchwała Nr IV/33/06 w/s skargi Państwa Renaty i Roberta Młodawskich 27 KB
Uzasadnienie do uchwały nr IV/31/0627 KB
Uchwała Nr IV/32/06 w/s skargi Pani Moniki Ligór27 KB
Załącznik nr 7 do uchwały nr IV/31/06 - Plan pracy Komisji Inwentaryzacji Mienia Komunalnego i Spraw Mieszkaniowych Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim na I półrocze 2007 roku 30 KB
Załącznik nr 6 do uchwały nr IV/31/06 - plan pracy Komisji Administracji I Bezpieczeństwa Publicznego Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim na i półrocze 2007 roku29 KB
Załącznik nr 5 do uchwały nr IV/31/06 - Plan pracy Komisji ds. Rodziny, Zdrowia, Spraw Społecznych i Osób Niepełnosprawnych Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim na I półrocze 2007 roku40 KB
Załącznik nr 4 do uchwały nr IV/31/06 - Plan pracy Komisji Polityki Gospodarczej Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskimna I półrocze 2007 roku28 KB
Załącznik nr 3 do uchwały nr IV/31/06 - Plan pracy Komisji Oświaty, Nauki, Kultury i Kultury Fizycznej Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim na I półrocze 2007 roku31 KB
Załącznik Nr 2 do uchwały nr IV/31/06 - Plan pracy Komisji Budżetu, Finansów i Planowania Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim na I półrocze 2007 roku28 KB
Załącznik Nr 1 do uchwały nr IV/31/06 - plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim na I półrocze 2007 roku27 KB
Uchwała Nr IV/31/06 r. w/s zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim27 KB
Uchwała Nr IV/30/06 r. w/s 30 KB
Uchwała Nr IV/29/06 r. w/s określenia inkasenta opłaty skarbowej26 KB
Uchwała Nr IV/28/06 r. w/s określenia inkasenta, opłaty skarbowej oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso26 KB
Uchwała Nr IV/27/06 r. w/s w przedmiocie uchylenia Uchwały Nr LI/847/06 Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 26 kwietnia 2006 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki w kwocie 150.000,00 zł na zadanie inwestycyjne: “Kanalizacja sanitarna w ul. Budki”.35 KB