artykuł nr 1

XLVIII Sesja Rady Miasta - 22 luty 2006 r.

Załączniki:
Uchwała Nr XLVIII/821/06 o zmianie Uchwały Nr XLV/786/05 z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie ustalenia planów pracy komisji problemowych Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim na I półrocze 2006 roku22 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XLVIII/820/06 w/s zawarcia porozumienia międzygminnego w zakresie przygotowania i realizacji zadania polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Miasta Piotrków Trybunalski, gminy Rozprza i gminy Sulejów23 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XLVIII/819/06 w/s nabycia w zasoby Gminy Piotrków Trybunalski niezabudowanej nieruchomości położonej w Piotrkowie Tryb. przy ul. Pawłowskiej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 160 o powierzchni 0,4980 ha24 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 1 - Granica opracowania planu miejscowego492 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XLVIII/818/06 w/s przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Krakowskie Przedmieście, Krótkiej, Zalesickiej i Grabskiej w Piotrkowie Trybunalskim25 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XLVIII/817/06 w/s określenia tygodniowego , obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy zajęcia o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin w szkołach dla których organem prowadzącym jest Rada Miasta w Piotrkowie Trybunalskim 38 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 1 - Zasady udzielania i rozmiar zniżek dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach dla których organem prowadzącym jest Rada Miasta w Piotrkowie Trybunalskim oraz zwolnienia od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych58 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XLVIII/816/06 w/s zasad udzielania i rozmiaru zniżek dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach dla których organem prowadzącym jest Rada Miasta w Piotrkowie Trybunalskim oraz zwolnienia od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych24 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XLVIII/815/06 w/s zamiaru likwidacji Policealnej Szkoły Zawodowej wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6 w Piotrkowie Trybunalskim22 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XLVIII/814/06 w/s zamiaru likwidacji Policealnej Szkoły Zawodowej wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Piotrkowie Trybunalskim22 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XLVIII/813/06 w/s zamiaru likwidacji VI Liceum Profilowanego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6 w Piotrkowie Trybunalskim22 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XLVIII/812/06 w/s zamiaru likwidacji III Liceum Profilowanego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Piotrkowie Trybunalskim22 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XLVIII/811/06 w/s zmiany nazwy Technikum Elektryczno – Elektronicznego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Piotrkowie Trybunalskim oraz rozszerzenia kształcenia w szkole o kierunek – technik mechatronik23 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XLVIII/810/06 w/s zamiaru likwidacji Technikum Mechatronicznego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Piotrkowie Trybunalskim.22 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XVLIII/809/06 w/s zmiany nazwy Technikum Odzieżowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6 w Piotrkowie Trybunalskim oraz rozszerzenia kształcenia w szkole o kierunki: - technik poligraf - technik hotelarstwa23 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XLVIII/808/06 w/s zamiaru likwidacji Technikum Poligraficznego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6 w Piotrkowie Trybunalskim.22 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XLVIII/807/06 w/s zamiaru likwidacji Technikum Hotelarskiego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6 w Piotrkowie Trybunalskim23 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 1 - Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków0 BOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XLVIII/806/06 w/s ustalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków198 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer