artykuł nr 1

XXXVII Sesja Rady Miasta - 1 czerwca 2005 r.

Załączniki:
Załącznik Nr 1 - Tabela dziennych stawek opłaty targowej na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego35 KB
Uchwała Nr XXXVII/564/05 w/s określenia wysokości stawek opłaty targowej 34 KB
Uchwała Nr XXXVII/579/05 w/s objęcia mandatu radnego przez Pana Pawła Wojtanię22 KB
Uchwała Nr XXXVII/578/05 w/s zmian składów osobowych komisji Rady Miasta22 KB
Uchwała Nr XXXVII/577/05 w/s zmiany Uchwały Nr XXXV/533/05 Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 13 kwietnia 2005 roku w sprawie zatwierdzenia Zarządzenia Nr 116 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 5 kwietnia 2005r. wprowadzającego czasowy zakaz sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych na obszarze Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 23 KB
Uchwała Nr XXXVII/576/05 w/s przyznania dodatku funkcyjnego Miejskiemu Rzecznikowi Konsumentów w Piotrkowie Trybunalskim25 KB
Uchwała Nr XXXVII/575/05 w/s w sprawie nabycia w zasoby Gminy Piotrków Trybunalski niezabudowanej nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy zbiorniku „Bugaj"23 KB
Uchwała Nr XXXVII/574/05 w/s nabycia w zasoby Gminy Piotrków Trybunalski niezabudowanej nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów nr działki 215/2 o pow. 272 m2 położonej w Piotrkowie Tryb. przy ul. Próchnika 4 - Al. Kopernika 23 KB
Uchwała Nr XXXVII/573/05 w/s uchylenia uchwały nr XXII/368/04 Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 2 września 2004 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla ustalenia przebiegu gazociągu wysokiego ciśnienia DN 400 Rawa Mazowiecka – Piotrków Trybunalski na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego w rejonie ulic Witosa i Skrajnej23 KB
Załącznik Nr 2 - Analiza dotycząca zasadności przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie Al. Armii Krajowej oraz ulic Słowackiego i Narutowicza w Piotrkowie Trybunalskim i stopnia zgodności studium39 KB
Załącznik graficzny131 KB
Uchwała Nr XXXVII/572/05 w/s przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie Al. Armii Krajowej, ulic Słowackiego i Narutowicza oraz terenów PKP w Piotrkowie Trybunalskim 27 KB
Załącznik Nr 2 - Analiza dotycząca zasadności przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Jerozolimskiej, Poleśnej, Rakowskiej, Wolborskiej i Geodezyjnej w Piotrkowie Trybunalskim i stopnia zgodności studium41 KB
Załącznik graficzny148 KB
Uchwała Nr XXXVII/571/05 w/s przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Jerozolimskiej, Poleśnej, Rakowskiej, Wolborskiej i Geodezyjnej w Piotrkowie Trybunalskim 28 KB
Uchwała Nr XXXVII/570/05 w/s w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy118 KB
Załącznik Nr 1 - Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Piotrkowa Tryb.32 KB
Uchwała Nr XXXVII/569/05 w/s przyjęcia regulaminu określającego zasady udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego.25 KB
Załącznik Nr 1 - Program pomocy De Minimis oraz pomocy regionalnej dla przedsiębiorców udzielanej w mieście Piotrków Trybunalski65 KB
Uchwała Nr XXXVII/568/05 w/s przyjęcia „Programu pomocy de minimis oraz pomocy regionalnej dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy związane z nową inwestycją na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego” i zwolnień w podatku od nieruchomości28 KB
Załącznik Nr 5 - Streszczenie projektu Programu Ochrony Środowiska dla miasta Piotrkowa Trybuanalskiego na lata 2004-2007 oraz Planu Gospodarki Odpadami dla miasta Piotrkowa Trybunalskiego na lata 2004-2007193 KB
Załącznik Nr 4 - Program Ochrony Środowiska dla miasta Piotrkowa Trybunalskiego na lata 2004-2007MB
Załącznik Nr 3 - Plan gospodarki odpadami dla miasta Piotrkowa Trybunalskiego na lata 2004-2007MB
Załącznik Nr 2 - Dokumentacja fotograficzna wybranych części miasta Piotrkowa TrybunalskigoMB
Załącznik Nr 1 - Charakterystyka stanu środowiska w Piotrkowie Trybunalskim850 KB
Uchwała Nr XXXVII/567/05 w/s przyjęcia ,,Programu Ochrony Środowiska wraz z Planem Gospodarki Odpadami dla miasta Piotrkowa Trybunalskiego".9 KB
Uchwała Nr XXXVII/566/05 zmieniająca uchwałę NR L/936/2002 Rady Miejskiej w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 11 września 2002 roku w sprawie zakazu handlu okrężnego 29 KB
Uchwała Nr XXXVII/565/05 zmieniająca uchwałę Nr XV/226/03 z dnia 30 grudnia 2003 roku w/s regulaminu targowisk miejskich26 KB