artykuł nr 1

Projekt uchwały ws. ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Piotrków Trybunalski