artykuł nr 1

Projekt uchwały ws. przyjęcia programu zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli pn. "Bezpieczne Miasto na 2004 rok"