artykuł nr 1

Projekt uchwały ws. uchwalenia Statutu Ośrodka Sportu i Rekreacji w Piotrkowie Trybunalskim