artykuł nr 1

Projekt uchwały ws. trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu miasta, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania