artykuł nr 1

LXI Sesja Rady Miasta z dn. 22.02.2023 r.

Załączniki:
* Załącznik do Uchwały Nr XLI/762/2023 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Wojska Polskiego, 800 - lecia Miasta Piotrkowa Trybunalskiego oraz projektowanego odcinka Obwodnicy Miejskiej w Piotrkowie TrybunalskimMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwala Nr XLI/762/2023 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Wojska Polskiego, 800 - lecia Miasta Piotrkowa Trybunalskiego oraz projektowanego odcinka Obwodnicy Miejskiej w Piotrkowie Trybunalskim35 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XLI/761/2023 przystąpienia do sporządzenia zmiany w Uchwale nr XIV/216/19Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawiemiejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: M. Curie-Skłodowskiej, Garbarskiej i Sulejowskiej w Piotrkowie Trybunalskim34 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XLI/760/2023 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego, określenia wysokości stawek i sposobu ich pobierania15 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XLI/759/2023 w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia przebiegu dróg gminnych w granicach administracyjnych miasta16 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XLI/758/2023 w sprawie zmiany Uchwały Nr LIV/686/22 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Miasto Piotrków Trybunalski15 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XLI/757/2023 w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać projekt Budżet Obywatelski w Piotrkowie Trybunalskim529 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XLI/756/2023 w sprawie nadania nazwy dla ronda w Piotrkowie Trybunalskim252 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LXI/755/2023 w sprawie nadania nazwy dla drogi w Piotrkowie Trybunalskim298 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
* Załącznik do Uchwały Nr XLI/754/2023 w sprawie zmiany budżetu miasta na 2023 rokMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XLI/754/2023 w sprawie zmiany budżetu miasta na 2023 rok21 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
* Załącznik do Uchwały Nr LXI/753/2023 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego15 MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LXI/753/2023 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego21 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Dostępne kategorie:
I kwartał
II kwartał