artykuł nr 1

LX Sesja Rady Miasta z dn. 25.01.2023 r.

Załączniki:
Uchwała Nr LX/752/23 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego26 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
*Załącznik do Uchwały Nr LX/751/23 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Roosevelta, Granicznej i Glinianej w Piotrkowie Trybunalskim99 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LX/751/23 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Roosevelta, Granicznej i Glinianej w Piotrkowie Trybunalskim35 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LX/750/23 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego zmieniająca uchwałę w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-202316 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LX/749/23 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w sprawie zmiany uchwały Nr LVIII/734/22 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 21 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na 2023 rok15 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LX/748/23 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Piotrków Trybunalski25 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
* Załącznik do Uchwały Nr LX/747/23 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności drogi koniecznej na działce gminnej 777 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LX/747/23 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności drogi koniecznej na działce gminnej 15 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LX/746/23 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w sprawie nabycia do zasobu gminnego niezabudowanej nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ulicy Mazowieckiej26 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
*Załączniki do Uchwały Nr LX/745/23 w sprawie zmiany budżetu miasta na 2023 rokMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LX/745/23 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w sprawie zmiany budżetu miasta na 2023 rok15 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
*Załącznik do Uchwały Nr LX/744/23 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa TrybunalskiegoMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LX/744/23 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego18 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer