artykuł nr 1

L Sesja Rady Miasta z dn. 27.04.2022 r.

Załączniki:
Uchwała Nr L/643/22 z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi na Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego18 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr L/642/22 z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie skargi na Dyrektora Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Trybunalskim20 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr L/641/22 z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie skargi na działanie Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego22 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr L/640/22 z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej zerwania umów partnerskich z miastami Kostromą (Federacja Rosyjska) i Mołodeczno (Republika Białorusi)19 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr L/639/22 z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Autostrady A1, Podmiejskiej, Belzackiej, Dworskiej, Agrestowej, Energetyków, Malinowej, Świerkowej i cieku wodnego Strawka w Piotrkowie Trybunalskim23 MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr L/638/22 z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie przekazania projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie gminy Miasto Piotrków Trybunalski, miejscowości Bujny i Rokszyce z Gminy Wola Krzysztoporska oraz miejscowości Longinówka z Gminy Rozprza Dyrektorowi Regionalnemu Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie celem zaopiniowania15 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
*Załącznik do Uchwały Nr L/638/22 z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie przekazania projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie gminy Miasto Piotrków Trybunalski, miejscowości Bujny i Rokszyce z Gminy Wola Krzysztoporska oraz miejscowości Longinówka z Gminy Rozprza Dyrektorowi Regionalnemu Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie celem zaopiniowania138 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr L/637/22 z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w roku 2022370 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr L/636/22 z dnia 27 kwietnia 2022 r. zmieniająca Uchwałę w sprawie utworzenia Piotrkowskiej Strefy Aktywności Gospodarczej20 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
*Załącznik do Uchwały Nr L/636/22 z dnia 27 kwietnia 2022 r. zmieniającą Uchwałę w sprawie utworzenia Piotrkowskiej Strefy Aktywności Gospodarczej708 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr L/635/22 z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonych w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Kostromskiej 63 i na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy oraz w sprawie uchylenia uchwały Nr XLIII/531/21 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 29 września 2021 r.17 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr L/634/22 z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonych w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Kostromskiej 63 i na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy oraz w sprawie uchylenia uchwały Nr XLIII/530/21 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 29 września 2021 r.17 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr L/633/22 z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Diamentowej29 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr L/632/22 z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie nabycia do zasobu gminnego niezabudowanej nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ulicy Krótkiej 1927 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr L/631/22 z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta na 2022 rok14 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
*Załączniki do Uchwały Nr L/631/22 z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta na 2022 rokMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr L/630/22 z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego14 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
*Załączniki do Uchwały Nr L/630/22 z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego13 MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer