artykuł nr 1

Jednostka Pomocnicza Osiedle "Szczekanica"

JEDNOSTKA POMOCNICZA OSIEDLE "SZCZEKANICA" UTWORZONA UCHWAŁĄ NR LII/650/18 Z DNIA 28 LUTEGO 2018 ROKU

Obszar działania jednostki pomocniczej Miasta Osiedle "Szczekanica" znajduje się na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego i obejmuje teren ograniczony następującymi ulicami:

- od południa:  ul. Polna (północna strona) od Al. Armii Krajowej, ul. Twardosławicka (północna strona) do granic miasta,
- od północy: ul. Trybunalska od ul. Łódzkiej, granice miasta,
- od wschodu: Al. Armii Krajowej (zachodnia strona) od Polnej do ul. Wojska Polskiego, ul. Wojska Polskiego (południowa strona) od Al. Armii Krajowej do ul. Sadowej, ul. Sadowa (zachodnia strona), ul. Łódzka (zachodnia strona) do ul. Trybunalskiej,
- od zachodu: granice miasta.
W dniu 1 marca 2019 roku wybrano Radę Osiedla „Szczekanica” w następującym składzie:
1. Antczak Przemysław
2. Furmaniuk Grzegorz  
3. Gaj Renata-Przewodnicząca Rady Osiedla    
4. Kowalska Małgorzata – Sekretarz Zarządu Osiedla  
5. Łuczyński Antoni  
6. Maczugowski Janusz
7. Marcinkowski Jacek  
8. Michalski Rafał - Zastępca Przewodniczącej Rady Osiedla                              
9. Mróz Tadeusz  
10. Olejnik  Leszek
11. Olszewski Jarosław    
12. Pabich Krzysztof - Zastępca Przewodniczącej Zarządu Osiedla    
13. Rumińska-Filipek Marzenna - Przewodnicząca Zarządu Osiedla
14. Stachowiak Zbigniew - Skarbnik Zarządu Osiedla
15. Wolski Artur   

 

W dniu11.12.2021r. Rada Osiedla "Szczekanica":
1. Przyjęła rezygnację Pana Artura Wolskiego z funkcji Przewodniczącego Zarządu Osiedla
2. Przyjęła rezygnację Pani Marzenny Rumińskiej-Filipek z funkcji Zastępcy Przewodniczącej Rady Osiedla.
3. Rafał Michalski został wybrany Zastępcą Przewodniczącej Rady Osiedla
4. Marzenna Rumińska-Filipek została wybrana Przewodniczącą Zarządu Osiedla
5. Krzysztof Pabich został wybrany Zastępcą Przewodniczącej Zarządu Osiedla
6. Zbigniew Stachowiak został wybrany Skarbnikiem Zarządu Osiedla 
7. Małgorzata Kowalska została wybrana Sekretarzem Zarządu Osiedla