artykuł nr 1

Jednostka Pomocnicza Osiedle "Łódzka-Wysoka-Sadowa"

JEDNOSTKA POMOCNICZA OSIEDLE "ŁÓDZKA-WYSOKA-SADOWA" 

Obszar działania jednostki pomocniczej Miasta Osiedle "Łódzka-Wysoka-Sadowa" znajduje się na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego i obejmuje teren ograniczony następującymi ulicami:

- od północy: granice miasta od torów kolejowych do ul. Łódzkiej,

- od południa: ul. Wojska Polskiego (północna strona) na odcinku od torów kolejowych do ul. Sadowej,

- od wschodu: tory kolejowe na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Trybunalskiej,

- od zachodu: ul. Sadowa (wschodnia strona), ul. Łódzka (wschodnia strona) na odcinku od ul. Sadowej do granic miasta.

W dniu 13.03.2019 r. zorganizowane zostało zebranie ogólno-wyborcze mieszkańców osiedla "„Łódzka-Wysoka-Sadowa", które miało na celu wybór Rady Osiedla „Łódzka-Wysoka-Sadowa"; ponieważ nie uczestniczyła wymagana liczba uprawnionych mieszkańców (brak quorum) nie doszło do wyboru Rady Osiedla.

W dniu 26.06.2020 r.zorganizowane zostało ponowne zebranie ogólno-wyborcze mieszkańców osiedla „Łódzka-Wysoka-Sadowa", które miało na celu wybór Rady Osiedla „Łódzka-Wysoka-Sadowa"; ponieważ nie uczestniczyła wymagana liczba uprawnionych mieszkańców (brak quorum) nie doszło do wyboru Rady Osiedla.