artykuł nr 1

Jednostka Pomocnicza Osiedla "Słowackiego Północ"

Jednostka Pomocnicza Osiedla „Słowackiego Północ” utworzona została uchwałą nr IX/133/2003 z dnia z dnia 30 czerwca 2003 roku


Obszar działania jednostki pomocniczej Miasta Osiedle "Słowackiego Północ" znajduje się na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego i obejmuje teren ograniczony następującymi ulicami:
-  od północy: ul. Polna (południowa strona) od Al. Armii Krajowej, ul. Twardosławicka (południowa strona) do granic miasta,
- od południa: ul. Słowackiego (północna strona) od ul. Armii Krajowej do granic miasta,
- od wschodu: Al. Armii Krajowej (zachodnia strona) na odcinku od ul. Słowackiego do ul. Polnej,
- od zachodu: granice miasta na odcinku od ul. Słowackiego do ul. Twardosławickiej.

W dniu 27 czerwca 2019 r. wybrano Radę Osiedla "Słowackiego Północ" w następującym składzie:

1. Biniek Marian - Zastępca Przewodniczącego Rady Osiedla  
2. Czarczyk Michał - Sekretarz Zarządu Osiedla  
3. Furman Wiesława - Zastępca Przewodniczącego Zarządu Osiedla
4. Gałecka Sylwia  
5. Górczak Włodzimierz  
6. Grabowska Janina  
7. Kapusta Witold  
8. Masiarek Michał
9. Młoczkowski Izydor - Przewodniczący Zarządu Osiedla
10. Pełka Jadwiga  
11. Podleska Wanda  
12. Sroczyński Antoni
13. Szelka Józef - Przewodniczący Rady Osiedla  
14. Wierzch Halina
15. Wrońska Maria - Skarbnik Zarządu Osiedla

Kontakt z Radą można także uzyskać przez pocztę elektroniczną: radaosiedlasp@piotrkow.pl