artykuł nr 1

Jednostka pomocnicza Osiedle "Leśna"

JEDNOSTKA POMOCNICZA OSIEDLE „LEŚNA” UTWORZONA ZOSTAŁA UCHWAŁĄ NR VII/101/2003 Z DNIA 30 KWIETNIA 2003 ROKU

Obszar działania jednostki pomocniczej Miasta Osiedle "Leśna" znajduje się na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego i obejmuje teren ograniczony następującymi ulicami:

- od północy: ul. Trybunalska od ul. Rakowskiej do ul. Wolborskiej oraz tereny położone po północnej stronie ul. Trybunalskiej znajdujące się w granicach miasta (wg załącznika graficznego),

- od południa: ul. Wierzejska (strona północna) od ronda im. ks. T. Pecolta do ul. Witosa,

- od wschodu: ul. Witosa od ul. Wierzejskiej wraz z ul. Zakole, ul. Łąkową do ul. Trybunalskiej (wg załącznika graficznego),

- od zachodu: ul. Wolborska (strona południowa) od ronda im. ks. T. Pecolta do ul. Rakowskiej, ul. Rakowska (strona wschodnia) do ul. Trybunalskiej.

W dniu 4 lutego 2019 r. wybrano Radę Osiedla „Leśna” w następującym składzie:

1. Andrzejczyk Marzanna

2. Gabrych Aneta - Skarbnik Rady Osiedla

3. Gretka Iwona

4. Łapiński Krzysztof–Zastępca Przewodniczącego Rady Osiedla

5. Procho Barbara - Sekretarz Zarządu Osiedla

6. Procho Piotr

7. Procho Sławomir

8. Ratajski Piotr – Zastępca Przewodniczącego Zarządu Osiedla

9. Robaszek Zofia

10. Siuto Ewa

11. Stefańczyk Bogdan

12. Tomczyk Piotr– Przewodniczący Zarządu Osiedla

13. Trajdos Agnieszka

14. Trajdos Grzegorz

15. Wąs Tadeusz– Przewodniczący Rady Osiedla