artykuł nr 1

Jednostka Pomocnicza Osiedle "Centrum"

JEDNOSTKA POMOCNICZA „STARÓWKA” UTWORZONA UCHWAŁĄ NR XXXVIII/442/97 Z DNIA 21 MAJA 1997 ROKU (OBECNIE CENTRUM)

  • od 1997 roku do 18.07.2017 roku jednostka pomocnicza nosiła nazwę Osiedle "Starówka"
  • od 19.07.2017 roku funkcjonuje nazwa Osiedle "Centrum"

Obszar działania jednostki pomocniczej Miasta Osiedle "Centrum" znajduje się na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego i obejmuje teren ograniczony następującymi ulicami:

- od północy: ul. Wojska Polskiego (południowa strona) od ul. Skłodowskiej-Curie do Al. Armii Krajowej,

- od południa: Al. Piłsudskiego (północna strona) od Al. Armii Krajowej, Al. Kopernika (północna strona) do ronda Sulejowskiego,

- od wschodu: ul. Skłodowskiej-Curie (zachodnia strona),

- od zachodu: Al. Armii Krajowej (wschodnia strona) od ul. Wojska Polskiego do ul. Piłsudskiego.

Od kadencji 2018-2023 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego nastąpiła zmiana nazwy Osiedla „Starówka” na Osiedle „Centrum”.

W dniu 27.02.2019 r. zorganizowane zostało zebranie ogólno-wyborcze mieszkańców osiedla "Centrum", które miało na celu wybór Rady Osiedla "Centrum"; ponieważ nie uczestniczyła wymagana liczba uprawnionych mieszkańców (brak quorum) nie doszło do wyboru Rady Osiedla.

W dniu 4.07.2019 r. zorganizowane zostało ponowne zebranie wyborcze mieszkańców Osiedla "Centrum" mające na celu wybór Rady Osiedla. W zebraniu nie uczestniczyła wymagana liczba uprawnionych mieszkańców (brak quorum) w związku z tym nie doszło do wyboru Rady Osiedla.

Na wniosek mieszkańców Osiedla „Centrum” Prezydent Miasta zarządził przeprowadzenie ponownych wyborów do Rady Osiedla „Centrum”. Zebranie wyborcze w dniu 26 września 2019 roku nie wyłoniło Rady Osiedla „Centrum” z uwagi na zbyt małą liczbę uczestniczących w nim mieszkańców.