artykuł nr 1

Petycja 1/2020

Data wpływu petycji: 03.04.2020 r.
Przedmiot petycji: Petycja w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego (wprowadzenie lokalnej "tarczy antykryzysowej"). 
Dane podmiotu wnoszącego petycję*: brak zgody na ujawnienie na stronie internetowej danych osobowych podmiotu wnoszącego petycję
Przewidywany termin oraz sposób załatwienia sprawy: 03.07.2020 r. 
Informacje dotyczące przebiegu rozpatrywania petycji:
Opinie zasięgnięte w przedmiocie petycji:
Wezwanie/ Ogłoszenia:
Zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji:

* w przypadku wyrażenia zgody na publikację danych osobowych na stronie internetowej Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego