artykuł nr 1

Petycja nr 6/2019

Data wpływu petycji 25.09.2019 r.

Przedmiot petycji: Petycja w spawie podjęcia działań skutkujących zwiększeniem częstotliwości  kursowania pociągów Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej pomiędzy miejscowościami położonymi wzdłuż linii kolejowej nr 1 w powiatach piotrkowskim i radomszczańskim a Łodzią Fabryczną
Dane podmiotu wnoszącego petycję*: Paweł Duda
Przewidywany termin oraz sposób załatwienia sprawy: 25.12.2019 r. 
Informacje dotyczące przebiegu rozpatrywania petycji:
Opinie zasięgnięte w przedmiocie petycji:
Wezwanie/ Ogłoszenia:
Zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji:

* w przypadku wyrażenia zgody na publikację danych osobowych na stronie internetowej Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego