artykuł nr 1

Petycja nr 1-4/2019

Petycje  nr 1 - nr 4 z 2019 r.

Data wpływu petycji; 15.04.2019

Przedmiot petycji: Przyjęcie rozwiązań, które ograniczą degradację ekosystemu miasta Piotrkowa Trybunalskiego

Skan petycji: Skan petycji z załącznikami

Dane podmiotu wnoszącego petycję*: brak zgody na publikację

Informacje dotyczące przebiegu rozpatrywania petycji: w załączniku

Przewidywany termin oraz sposób załatwienia sprawy: 30.06. 2019 r.

Wezwania / Ogłoszenia Informacja o terminie rozpatrzenia petycji

Zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji: w załączniku