artykuł nr 1

XXI Sesja Rady Miasta z dnia 27 maja 2020 r.

Załączniki:
Uchwała Nr XXI/326/20 w/s wyrażenia zgody na wykorzystanie herbu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego181 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXI/325/20 w/s przyjęcia "Gminnego programu opieki nad zabytkami Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na lata 2020-2023"MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXI/324/20 w/s miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Koralowej w Piotrkowie TrybunalskimMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXI/323/20 w/s przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Folwarcznej, al. Concordii, Al. Sikorskiego, Belzackiej oraz Dworskiej w Piotrkowie Trybunalskim394 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXI/322/20 w/s wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Ronalda Reagana136 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXI/321/20 w/s wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonych w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Broniewskiego- ul. Ronalda Reagana i ul. Ronalda Reagana150 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXI/320/20 w/s określenia zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych na 2020 rok473 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXI/319/20 w/s zmiany budżetu miasta na 2020 rokMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXI/318/20 w/s zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa TrybunalskiegoMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer