artykuł nr 1

XIX Sesja Rady Miasta z dnia 29 kwietnia 2020 r.

Załączniki:
Uchwała Nr XIX/313/20 w/s pozostawienia bez rozpatrzenia petycji złożonej przez Koalicję Polska Wolna od 5G.362 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XIX/312/20 w/s zmiany statutu Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Trybunalskim. 223 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XIX/311/20 zmieniająca uchwałę w/s ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w 2020 roku.661 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XIX/310/20 zmieniająca Uchwałę Nr XVIII/297/20 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 18 marca 2020 roku w/s likwidacji Filii nr 2 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Próchnika w Piotrkowie Trybunalskim, Rynek Trybunalski 2 oraz zmiany statutu Miejskiej Biblioteki im. Adama Próchnika w Piotrkowie Trybunalskim. 247 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XIX/309/20 zmieniająca Uchwałę Nr X/154/19 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 28 sierpnia 2019 roku w/s zamiaru likwidacji Filii nr 2 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Próchnika w Piotrkowie Trybunalskim, Rynek Trybunalski 2 oraz zamiaru dokonania zmian w statucie Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Próchnika w Piotrkowie Trybunalskim, w części dotyczącej zakresu działania i lokalizacji Filii, zmieniona Uchwałą Nr XIII/200/19 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 30 października 2019 r.211 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XIX/308/20 w/s wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny przez miasto Piotrków Trybunalski, miasto na prawach powiatu zabudowanych nieruchomości gminnych.211 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XIX/307/20 w/s wyrażenia zgody na przekazanie w drodze darowizny zabudowanych nieruchomości stanowiących własność Miasta Piotrków Trybunalski na rzecz Miasta Piotrków Trybunalski miasta na prawach powiatu223 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XIX/306/20 w/s zamiany niezabudowanych nieruchomości pomiędzy Miastem Piotrków Trybunalski a osobami fizycznymi207 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XIX/305/20 zmieniająca uchwałę w sprawie stawki opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Piotrków Trybunalski257 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XIX/304/20 w/s wniesienia przez Miasto Piotrków Trybunalski wkładu pieniężnego do Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim194 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XIX/303/20 zmieniająca uchwałę Nr XL/503/2017 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie oraz niedochodzeniu należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, przypadających Miastu Piotrków Trybunalski lub jego jednostkom organizacyjnym zmienioną uchwałą Nr XLV/558/17 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 27 września 2017 r.MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XIX/302/20 w/s przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 (wirusa SARS-Co V-2)MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XIX/301/20 zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia oraz określenia wysokości opłaty prolongacyjnej268 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XIX/300/20 w/s zmiany budżetu miasta na 2020 rokMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XIX/299/20 w/s zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa TrybunalskiegoMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XIX/298/20 w/s zmiany Uchwały Nr XXV/458/12 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego253 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer