artykuł nr 1

XVIII Sesja Rady Miasta z dnia 18 marca 2020 r.

Załączniki:
Uchwała Nr XVIII/297/20 w sprawie likwidacji Filii nr 2 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Próchnika w Piotrkowie Trybunalskim, zlokalizowanej w Piotrkowie Trybunalskim, Rynek Trybunalski 2 oraz zmiany statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Próchnika w Piotrkowie Trybunalskim274 KB
Uchwała Nr XVIII/296/20 zmieniająca Uchwałę Nr XV/248/19 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Niecałej 29159 KB
Uchwała Nr XVIII/295/20 w sprawie przekazania skargi do rozpatrzenia według właściwości331 KB
Uchwała Nr XVIII/294/20 w sprawie skargi na Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego449 KB
Uchwała Nr XVIII/293/20 w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Piotrkowie Trybunalskim890 KB
Uchwała Nr XVIII/292/20 zmieniająca uchwałę Nr XV/254/19 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na 2020 rok212 KB
Uchwała Nr XVIII/291/20 zmieniająca uchwałę Nr XV/253/19 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na 2020 rok226 KB
Uchwała Nr XVIII/290/20 zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Piotrkowskiej Strefy Aktywności Gospodarczej413 KB
Uchwała Nr XVIII/289/20 w/s przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Piotrkowie Trybunalskim na rok 2020MB
Uchwała Nr XVIII/288/20 w/s przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Przemysłowej, Lotniczej, Żwirki oraz terenów PKP w Piotrkowie Trybunalskim368 KB
Uchwała Nr XVIII/287/20 w/s wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Bursztynowej 37145 KB
Uchwała Nr XVIII/286/20 w/s zmiany budżetu miasta na 2020 rokMB
Uchwała Nr XVIII/285/20 w/s zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa TrybunalskiegoMB
Dostępne kategorie:
I kwartał
II kwartał