artykuł nr 1

XIV Sesja Rady Miasta z dniu 27 listopada 2019 r.

Załączniki:
Uchwała Nr XIV/241/2019 w/s odpowiedzi na skargę wniesioną do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi na Uchwałę Nr XVI/217/15 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na lata 2015-2020MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XIV/240/2019 w/s wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości zabudowanych położonych w Piotrkowie TrybunalskimMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XIV/239/2019 w/s zmiany uchwały w sprawie wyboru przedstawicieli do Komisji Stypendialnej powołanej przez Prezydenta Miasta do kwalifikowania wniosków o przyznanie stypendiów w zakresie twórczości artystycznej i upowszechniania kultury oraz ich wysokości188 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XIV/238/2019 w/s wyboru przedstawiciela do Rady Społecznej Powiatowego Centrum Matki i Dziecka w Piotrkowie Trybunalskim161 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XIV/237/2019 w/s stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum dla Dorosłych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 im. Królowej Jadwigi w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Krakowskie Przedmieście 36161 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XIV/236/2019 w/s stwierdzenia przekształcenia czteroletniego Technikum Menedżersko - Usługowego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 6 im. Królowej Jadwigi w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Krakowskie Przedmieście 36203 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XIV/235/2019 w/s stwierdzenia przekształcenia czteroletniego Technikum Ekonomiczno-Handlowego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 5 w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Leonarda 12/14192 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XIV/234/2019 w/s stwierdzenia przekształcenia czteroletniego Technikum Gastronomiczno-Usługowego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 4 im. ks. Jerzego Popiełuszki w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Sienkiewicza 10/12204 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XIV/233/2019 w/s stwierdzenia przekształcenia czteroletniego Technikum Kształtowania Środowiska wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadpodstawowych i Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych nr 3 im. Władysława Reymonta w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Broniewskiego 16218 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XIV/232/2019 w/s stwierdzenia przekształcenia czteroletniego Technikum Budowy Maszyn wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Dmowskiego 38;192 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XIV/231/2019 w/s stwierdzenia przekształcenia czteroletniego Technikum Mechaniczno-Elektrycznego im. rotmistrza Witolda Pileckiego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Roosevelta 1202 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XIV/230/2019 w/s stwierdzenia przekształcenia trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 6 im. Królowej Jadwigi w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Krakowskie Przedmieście 36207 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XIV/229/2019 w/s stwierdzenia przekształcenia trzyletniego VI Liceum Ogólnokształcącego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Dmowskiego 38191 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XIV/228/2019 w/s stwierdzenia przekształcenia trzyletniego V Liceum Ogólnokształcącego im. rotmistrza Witolda Pileckiego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Roosevelta 1200 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XIV/227/2019 w/s stwierdzenia przekształcenia trzyletniego IV Liceum Ogólnokształcącego im. Generała Stefana Roweckiego - Grota w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Broniewskiego 5185 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XIV/226/2019 w/s stwierdzenia przekształcenia trzyletniego III Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Aleje Armii Krajowej 17181 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XIV/225/2019 w/s stwierdzenia przekształcenia trzyletniego II Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej Curie w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Żeromskiego 11182 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XIV/224/2019 w/s stwierdzenia przekształcenia trzyletniego I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Al. Mikołaja Kopernika 1180 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XIV/223/2019 w/s stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Centrum Kształcenia Praktycznego w Piotrkowie Trybunalskim w Centrum Kształcenia Zawodowego w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Targowej 3173 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XIV/222/2019 w/s zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 im. Królowej Jadwigi w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Krakowskie Przedmieście 36250 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XIV/221/2019 w/s zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 w Piotrkowie Trybunalskim ul. Leonarda 12/14173 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XIV/220/2019 w/s zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 im. ks. Jerzego Popiełuszki w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Sienkiewicza 10/12216 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XIV/219/2019 w/s zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych i Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych nr 3 im. Władysława Reymonta w Piotrkowie Trybunalskim ul. Broniewskiego 16239 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XIV/218/2019 w/s zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Piotrkowie Trybunalskim ul. Dmowskiego 38233 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XIV/217/2019 w/s zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Piotrkowie Trybunalskim ul. Roosevelta 1258 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XIV/216/2019 w/s miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: M. Curie ? Skłodowskiej, Garbarskiej i Sulejowskiej w Piotrkowie TrybunalskimMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XIV/215/2019 w/s miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Rolniczej, Topolowej i Szymanowskiego w Piotrkowie TrybunalskimMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XIV/214/2019 w/s Programu Współpracy Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2020MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XIV/213/2019 w/s ustalenia opłaty, opłaty dodatkowej, maksymalnej opłaty za wyżywienie oraz warunków częściowego zwolnienia od ponoszonych opłat za pobyt dziecka w Miejskim Żłobku Dziennym w Piotrkowie Trybunalskim221 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XIV/212/2019 w/s opłaty targowej693 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XIV/211/2019 w/s zmiany Uchwały Nr VI/76/19 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie określenia zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych na 2019 rok547 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XIV/210/2019 w/s wniesienia przez Miasto Piotrków Trybunalski wkładu pieniężnego do Piotrkowskich Wodociągów i Kanalizacja Sp. z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim194 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XIV/209/19 w/s zmiany budżetu miasta na 2019 r. MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XIV/208/19 w/s zmiany WPF Miasta Piotrkowa Trybunalskiego MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer