artykuł nr 1

XI Sesja Rady Miasta z dn. 25 września 2019 r.

Załączniki:
Uchwała Nr XI/180/19 w/s przekazania wniosku do rozpatrzenia według właściwości607 KB
Uchwała Nr XI/179/19 w/s skargi na działalność Dyrektora Środowiskowego Domu Samopomocy w Piotrkowie TrybunalskimMB
Uchwała Nr XI/178/19 w/s skargi na Prezydenta Miasta Piotrkowa TrybunalskiegoMB
Uchwała Nr XI/177/19 w/s zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawiaj się bez dalszego biegu774 KB
Uchwała Nr XI/176/19 w/s wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomościMB
Uchwała Nr XI/175/19 w/s wyboru metody ustalania opłaty i stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi384 KB
Uchwała Nr XI/174/19 w/s o zmianie Uchwały Nr VIII/116/19 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 29 mają 2019 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego689 KB
Uchwała Nr XI/173/19 zmieniająca Uchwałę w sprawie utworzenia Piotrkowskiej Strefy Aktywności Gospodarczej328 KB
Uchwała Nr XI/172/19 zmieniająca uchwałę w sprawie wymagań jakie powinien spełniać projekt "Budżet Obywatelski w Piotrkowie Trybunalskim" 411 KB
Uchwała Nr XI/171/19 w/s przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Łódzkiej, Brzeźnickiej, Porazińskiej oraz projektowanego odcinka Obwodnicy Miejskiej klasy "Z" w Piotrkowie Trybunalskim849 KB
Uchwała Nr XI/170/19 w/s wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości zabudowanej, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. M.Curie- Skłodowskiej 3361 KB
Uchwała Nr XI/169/19 w/s wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości położonych w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Karolinowskiej i ul. Rolniczej295 KB
Uchwała Nr XI/168/19 w/s zmiany budżetu miasta na 2019 rokMB
Uchwała Nr XI/167/19 w/s zmiany WPFMB