artykuł nr 1

V Sesja Rady Miasta z dn. 27 lutego 2019 r.

Załączniki:
Uchwała Nr V/70/19 w/s sprostowania błędu pisarskiego w Uchwale Nr IV/49/19 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ulicy Wierzejskiej ? "Strzelnica" w Piotrkowie Trybunalskim221 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr V/69/19 zmieniająca uchwałę Nr III/24/18 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie warunków udzielania bonifikat od opłat jednorazowych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność gminy Miasto Piotrków Trybunalski w prawo własności tych gruntów i wysokości stawek procentowych tych bonifikat 216 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr V/68/19 w/s wyrażenia zgody na wykorzystanie herbu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego210 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr V/67/19 w/s przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Piotrkowie Trybunalskim na rok 2019MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr V/66/19 w/s rozwiązania porozumienia międzygminnego dotyczącego zbiorowego odprowadzania ścieków171 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr V/65/19 zmieniająca Uchwałę Nr LV/696/18 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 30 maja 2018 r. zmieniającą Uchwałę Nr XLIX/618/17 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie utworzenia Piotrkowskiej Strefy Aktywności Gospodarczej747 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr V/64/19 w/s uchylenia uchwały 136 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr V/63/19 w/s zmiany budżetu miasta na 2019 rokMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr V/62/19 w/s zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer