artykuł nr 1

Interpelacje i zapytania radnych - rejestr 2021 r.

Lp.

Radny zgłaszający interpelację

Data zgłoszenia

Data przekazania do Prezydenta Miasta

Temat interpelacji

Dokument

1. 

J. Dziemdziora

DRM.0003.1.2021

4.01.2021r. 

7.01.2021 r.

zapytanie złożone w nawiązaniu do odpowiedzi ZDiUM na zapytanie z dn. 7.12.2020 r. w/s umieszczenia koszy na śmieci przy ul. Wojska Polskiego, na odcinku od wiaduktu PKP do ul. Armii Krajowej oraz koło parkingu przy Strawie pomiędzy ul. Szeroką i ul. 1 Maja, z prośbą o udzielenie informacji czy możliwe jest zainstalowanie kosza na śmieci przy ww. parkingu

Zapytanie

Odpowiedź

2. 

A. Piekarski

DRM.0003.2.2021

4.01.2021r.

7.01.2021 r.

dot. uporządkowania terenu przy jeziorze Bugaj oraz przy mniejszym zbiorniku tzw. Słoneczku w związku z prowadzonymi pracami

Interpelacja        Odpowiedź 

3. 

A. Piekarski

DRM.0003.3.2021

4.01.2021r.

7.01.2021 r.

dot. wniosków składanych przez Urząd Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w celu pozyskania dotacji na realizację zadań oczekujących na liście rezerwowej planowanych inwestycji.

Zapytanie 

Odpowiedź

4. 

Ł. Janik

DRM.0003.4.2021

8.01.2021r.11.01.2021 r.dot. funkcjonowania i wynagradzania pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Piotrkowie TrybunalskimInterpelacja    Odpowiedź
5. 

M. Wężyk-Głowacka

DRM.0003.5.2021

11.01.2021r.15.01.2021 r.dot. poprawy stanu techniczno-sanitarnego budynku Przedszkola Samorządowego nr 12 na ul. Włókienniczej 7Interpelacja    Odpowiedź
6. 

J. Dziemdziora

DRM.0003.6.2021

13.01.2021r.15.01.2021 r.dot. kwestii czy i jak zostanie zorganizowany na terenie miasta transport osób niepełnosprawnych do punktów szczepień przeciw COVID – 19Interpelacja     Odpowiedź
7. 

M. Wężyk-Głowacka

DRM.0003.7.2021

19.01.2021r.20.01.2021 r.dot. funkcjonowania schroniska dla bezdomnych zwierząt w Piotrkowie Trybunalskim

Interpelacja

Załączniki-tabele  Odpowiedź        Zał. 1           Zał. 2               Zał. 3                    Zał. 4          Zał. 5              Zał. 6               Zał. 7

8. 

J. Dziemdziora

DRM.0003.8.2021

20.01.2021r.20.01.2021 r.dot. zimowego utrzymania chodników, ciągów pieszo - rowerowych, zatok postojowych oraz jezdni zlokalizowanych na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego. 

Interpelacja

Załączniki-zdjęcia

Odpowiedź 

9. 

S. Więcławska

DRM.0003.9.2021

 

20.01.2021r.

 

20.01.2021 r.dot. uruchomienia i utrzymania infrastruktury sanitarnej 
w Parku ks. Józefa Poniatowskiego
Interpelacja      Odpowiedź      Uzupełnienie odpowiedzi na Interpelację
10.

A. Piekarski

DRM.0003.10.2021

21.01.2021r.26.01.2021 r.dot. zimowego utrzymania ulic na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.Interpelacja      Odpowiedź
11.

A. Piekarski

DRM.0003.11.2021 

21.01.2021r.27.01.2021 r. dot. naprawy ubytków w jezdni na ul. Sulejowskiej między skrzyżowaniem z ulicami Kleszcz i Daleką oraz Rondem BugajInterpelacja     Odpowiedź
12. 

Ł. Janik

DRM.0003.12.2021 

26.01.2021r.27.01.2021 r.dot. bezpłatnej komunikacji miejskiej w przypadku przekroczenia norm jakości powietrza w Piotrkowie TrybunalskimInterpelacja   Odpowiedź
13.

W. Olejnik

DRM.0003.13.2021

27.01.2021r.27.01.2021 r.dot. rozliczenia kosztów utrzymania nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Sygietyńskiego 3 za rok 2020Interpelacja      Odpowiedź        Zał. 1
14.

J. Dziemdziora

DRM.0003.14.2021

09.02.2021r.10.02.2021 r.dot. zimowego utrzymania targowiska przy ul. Dmowskiego 
oraz drogi łączącej ul. Dmowskiego z Al. Sikorskiego

Zapytanie

Odpowiedź

15.

J. Dziemdziora

DRM.0003.15.2021

12.02.2021r.15.02.2021 r.dot. zimowego utrzymania ul. Migdałowej na odcinku od ul. Sąsiedzkiej do ul. Wiklinowej

Interpelacja

Zał. 1

Zał. 2

Zał. 3

Odpowiedź

16.

J. Dziemdziora

DRM.0003.16.2021

19.02.2021r.22.02.2021 r.dot. zimowego utrzymania chodników i parkingów na terenie miasta

Zapytanie

Zał. 1

Zał. 2             Odpowiedź

17. 

J. Dziemdziora

DRM.0003.17.2021

21.02.2021 r.24.02.2021 r.dot. zimowego utrzymania chodników i parkingów na terenie miasta (nawiązanie do zapytania z dn. 19.02.2021 r.)

Zapytanie

Zał. 1 Zdjęcie

Zał. 2 Zdjęcie

Zał. 3 Zapytanie z dn. 19.02.2021 r.

18.

J. Dziemdziora

DRM.0003.18.2021

24.02.2021 r.1.03.2021 r.dot. propozycji zmian organizacji ruchu drogowego na wybranych ulicach miasta (nawiązanie do interpelacji z dn. 17.03.2017 i 10.11.2017 r.) 

Interpelacja

Zał. 1 Interpelacja z dn. 10.11.2017 r.

Zał. 2 Interpelacja z dn.  17.03 2017 r.

19. W. Olejnik                DRM.0003.18.202126.02.2021r. 01.03.2021 r.dot. wyznaczenia nowego przejścia dla pieszych na ul. Dmowskiego pomiędzy istniejącymi przejściami zlokalizowanymi na wysokości ul. Kostromskiej i ul. PoprzecznejInterpelacja